Witamy
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Od A do Z „Andrzej Chowaniec, z siedzibą 43-382 Bielsko – Biała, ul Wapienicka 1. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapytania u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych odpowiedzi na wysłane zapytania przez Administratora i nie będą przekazywane do podmiotów trzecich. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Infolinia:

511 022 022

Adresy sklepów dostępne w zakładce:

SKLEPY

(po naciśnięciu loga sklepu)


Siedziba firmy:

Od A do Z Andrzej Chowaniec
ul. Wapienicka 1, 43-382 Bielsko-Biała
Tel./fax: (033) 818 33 00

NIP: 547-016-06-89 REGON: 070506720

Numer rachunku bankowego:
90 1050 1070 1000 0001 0409 0550 (ING Bank)